Om oss

Vi ser hur viktig tiden är för alla

CRS Bygg & Mark i Linköping har funnits sedan 2007 och under dessa år har vi haft många kunder som valt att anlita oss igen.

Vi jobbar för att hålla en hög miljöstandard i verksamhetens alla delar. Självklart lyssnar vi på vilka val ni önskar göra men vi informerar alltid våra kunder om vilka material och produkter som är lämpliga att välja ur ett miljöperspektiv.

Vi är många i vårt team som hjälper till med olika specifika delar under ett projekt. Alla hos oss är måna om att hålla den utlovade tidsramen för varje delmål och för hela projektarbetet. Vi känner god tillit från våra kunder under ett arbete i process.

Gå gärna in i vårt galleri. Vi har bilder från specifika arbeten vi utfört inom olika delar. Vi vill visa hur det ser ut under ett pågående projekt och även visa hur resultatet sen blev. 

Vill ni se en filmsnutt från vårt senaste arbete klicka här..

Nedan vill vi visa i fem steg hur hela processen i korta drag fortlöper. 

Processbeskrivnig

1 KONTAKT

När ni får kontakt med oss föreslår vi att träffas för ett första möte.

2 MÖTE

Vi träffas och går igenom vad för arbete ni önskar få utfört som sedan blir ett underlag för vår offert.

3 OFFERT

Vi går igenom offerten tillsammans då ni har möjlighet att påverka och förändra. När vi alla är överens och offerten är påskriven går planeringen vidare till ett aktivt projekt.

4 PROJEKT

Vår projektledare håller er uppdaterad om hur projektet fortskrider och att vi håller tidsplanen. Det sker löpande ända fram till att alla moment är färdigställda.

5 FÄRDIGT

När arbetet är utfört gör vi en övergripande genomgång av hela projektet med er. Först när ni som kund är nöjd är vårt arbete färdigt.